مایع ظرفشویی یوپاک

رایحه:
لیمو ، پرتقال ، میوه های قرمز ، بلوبری
وزن 1000 گرمی:
12 عدد در کارتن
وزن 1800 گرمی:
6 عدد در کارتن
وزن 4000 گرمی:
4 عدد در کارتن
مایع ظرفشویی یوپاک

مایع ظرفشویی

مایع ظرفشویی یوپاک دارای ترکیبات فعال کننده سطحی مانند گروه های آنیونیک، خنثی کننده مانند تری اتانول آمین، نرم کننده ها و مرطوب کننده ها مانند گلیسیرین و مواد جانبی مانند رنگ و اسانس می باشد.
مایع ظرفشویی باعث از بین بردن چربی می شود بنابراین دانستن این نکته لازم است که پوست دست دارای چربی طبیعی بر روی آن است. هنگامی که شما در حال شستن ظرف هستید این مایع ظرفشویی ممکن است به چربی طبیعی دست بچسبد، و در نتیجه باعث از بین رفتن چربی پوست شود این بدان معنی است که دست شما رطوبت خود را از دست می دهد و خشک می شود.
بنابراین پوشیدن دستکش در هنگام استفاده از مایع ظرفشویی و یا استفاده از مرطوب کننده پس از شستن ظروف الزامی می باشد.

رایحه لیمو

مایع ظرفشویی
مایع ظرفشویی

رایحه پرتقال

مایع ظرفشویی
مایع ظرفشویی
مایع ظرفشویی
مایع ظرفشویی

رایحه میوه های قرمز

مایع ظرفشویی
مایع ظرفشویی
مایع ظرفشویی
مایع ظرفشویی

رایحه بلوبری

مایع ظرفشویی
مایع ظرفشویی
مایع ظرفشویی