مایع سفید کننده یوپاک

نوع:
سفید کننده ساده
وزن 1000 گرمی:
12 عدد در کارتن
وزن 4000 گرمی:
4 عدد در کارتن
نوع:
سفید کننده معطر با رایحه کاج
وزن 1000 گرمی:
12 عدد در کارتن
وزن 4000 گرمی:
4 عدد در کارتن
مایع سفید کننده یوپاک

مایع سفید کننده

مایع سفید کننده کلردار یوپاک که باعث واکنش شیمیایی اکسیدان می شود. سفید کننده های کلری دارای ماده فعال هیپو کلریت سدیم است در حالی که سفید کننده های غیرکلری دارای مواد فعال متفاوتی مانند پراکسید هیدروزن می باشند. مایع سفید کننده یوپاک با اکتیو 5% به راحتی می تواند برای سفید کردن و ضد عفونی کردن انواع لباس های نخی، کتانی، حوله، ملحفه سفید و انواع ظروف چینی و ملامینی مورد استفاده قرار بگیرد.

سفید کننده ها دو دسته می باشند:
1- سفید کننده های کلری
2- سفید کننده های غیرکلری
مایع سفید کننده
مایع سفید کننده
مایع سفید کننده
مایع سفید کننده