مایع ظرفشویی یوپاک

مایع ظرفشویی یوپاک دارای ترکیبات فعال کننده سطحی مانند گروه های آنیونیک، خنثی کننده مانند تری اتانول آمین، نرم کننده ها و مرطوب کننده ها مانند گلیسیرین و مواد جانبی مانند رنگ و اسانس می باشد.
مایع ظرفشویی باعث از بین بردن چربی می شود بنابراین دانستن این نکته لازم است که پوست دست دارای چربی طبیعی بر روی آن است. هنگامی که شما در حال شستن ظرف هستید این مایع ظرفشویی ممکن است به چربی طبیعی دست بچسبد، و در نتیجه باعث از بین رفتن چربی پوست شود این بدان معنی است که دست شما رطوبت خود را از دست می دهد و خشک می شود.
بنابراین پوشیدن دستکش در هنگام استفاده از مایع ظرفشویی و یا استفاده از مرطوب کننده پس از شستن ظروف الزامی می باشد.

1000 gr 780 gr 3750 gr 10 & 20 kg

 

 

 

خوب بودن به اندازه کافی متفاوت است

آرا فرآیند - تولید کننده مواد شوینده قوی

Top